UNIJOIN Machinery Co., Ltd
Lu Zheng
ZhenBeiRd., Putuo
1F(W), Building No.6, Lane 3199
200331 Shanghai
China

+86 21 528 4072-8
+86 21 528 4072-0

<<